نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود کی پلکس بوستر

 ترکیبات کود کی پلکس پوستر: این کود دارای 50 درصد اکسید پتاسیم و 5 درصد فسفر می باشد.شیمایی مورد استفاده قرار گیرد و یا در صورت نیاز به اختلاط ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.  موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی باغی و گلخانه های سبزی و صیفی زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه و زمان درست شدن آن قبل از رنگ گیری   دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف محلول پاشی
درختان میوه ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار