در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود کراپلکس MKP (مونو پتاسیم فسفات)

 ترکیبات کود تراپلکس ۰ - ۵۲ - ۳۴ : این کود دارای ۵۲ درصد فسفات و  ۳۴ درصد پتاسیم می باشد.

نکات مهم و قابل توصیه :

مونوپتاسیم فسفات در مراحل مختلف رشد خصوصا در مراحل بعد از گلدهی برای تامین انرژی مورد نیاز گیاه ضروری می باشد. مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، مرحله رشد گیاه، نوع خاک، میزان کمبود متغیر می باشد. برای نتیجه بهتر توصیه می گردد این کود به تنهایی و بدون اختلاط با سایر سموم یا کود های شیمایی استفاده شود. و یا در صورت نیاز به اختلاط حتما در سطح کوچک تست شود. نکته مهم دیگر اینکه  از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و ترکیبات قلیایی مانند هیومیک اسید در یک ظرف پرهیز شود.

 نحوه مصرف

از مونوپتاسیم فسفات میتوان در مراحل مختلف رشد استفاده کرد استفاده از این کود در مرحله رشد زایشی به دلیل ایجاد مقاومت گیاه به تنش های محیطی و کمک به جذب بهتر کود آهن توصیه می گردد.

موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه، سبزی و صیفی، فضای سبز و گیاهان زینتی

 زمان مصرف: قبل از گلدهی تشکیل میوه و زمان درشت شدن میوه

 دستورالعمل مصرف

روش و میزان مصرف
موارد مصرفکود آبیاریمحلول پاشی
درختان میوه۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار