نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود پرو شوک: proshock (ضد استرس)

 ترکیبات کود پرو شوک (ضد استرس): نیتروژن ۳ تا ۶ درصد،  آمینو اسید ۸۰ درصد،  ماده آلی ۵/۲ درصد،  TCA  + ATCA  ۵/۲ درصد، فولیک اسید ۴/۰ درصد موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه‌ای و سبزی و صیفی زمان مصرف: در طول فصل رشد    دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار
گیاهان زراعی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار
سبزی و صیفی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار