در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود پرو شوک: proshock (ضد استرس)

 ترکیبات کود پرو شوک (ضد استرس): نیتروژن ۳ تا ۶ درصد،  آمینو اسید ۸۰ درصد،  ماده آلی ۵/۲ درصد،  TCA  + ATCA  ۵/۲ درصد، فولیک اسید ۴/۰ درصدموارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه‌ای و سبزی و صیفیزمان مصرف: در طول فصل رشد  دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرفکود آبیاری    محلول پاشی
درختان میوه۱ تا ۲ لیتر در هکتارنیم تا یک لیتر در هزار
گیاهان زراعی۱ تا ۲ لیتر در هکتارنیم تا یک لیتر در هزار
سبزی و صیفی۱ تا ۲ لیتر در هکتارنیم تا یک لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ لیتر در هکتارنیم تا یک لیتر در هزار