در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود مایع پروشات

 ترکیبات کود مایع پروشات ( proshut) : پتاسیم ۹/۴درصد ،  آمینو اسید ۷۰ درصد ،   ماده آلی ۱۲% موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای سبزی و صیفیزمان مصرف: در زمان درشت شدن میوه و رنگ گیری آن  دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرفمحلول پاشی
درختان میوهنیم تا یک لیتر در هزار
گیاهان زراعینیم تا یک لیتر در هزار
سبزی و صیفینیم تا یک لیتر در هزار
محصولات گلخانه اینیم تا یک لیتر در هزار