نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود مایع پروشات

 ترکیبات کود مایع پروشات ( proshut) : پتاسیم ۹/۴درصد ،  آمینو اسید ۷۰ درصد ،   ماده آلی ۱۲%   موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای سبزی و صیفی زمان مصرف: در زمان درشت شدن میوه و رنگ گیری آن    دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف محلول پاشی
درختان میوه نیم تا یک لیتر در هزار
گیاهان زراعی نیم تا یک لیتر در هزار
سبزی و صیفی نیم تا یک لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای نیم تا یک لیتر در هزار