نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود مایع ارگو پلکس

 ترکیبات کود ارگو پلکس: ۷۳ درصد پتاسیم، ۵ درصد کربن، آلی ۲۰ درصد موارد مصرف :کلیه گیاهان زراعی باغی گلخانه سبزی و صیفی  زمان مصرف: در طول فصل رشد   دستور العمل مصرف

 روش و میزان مصرف

موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار ۵ تا ۱۵ لیتر در هزار
گیاهان زراعی ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار
سبزی و صیفی ۱۰ تا ۲۰  کیلوگرم هکتار ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار