در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود مایع ارگو پلکس

 ترکیبات کود ارگو پلکس: ۷۳ درصد پتاسیم، ۵ درصد کربن، آلی ۲۰ درصدموارد مصرف :کلیه گیاهان زراعی باغی گلخانه سبزی و صیفی زمان مصرف: در طول فصل رشد دستور العمل مصرف

 روش و میزان مصرف

موارد مصرفکود آبیاری    محلول پاشی
درختان میوه۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار۵ تا ۱۵ لیتر در هزار
گیاهان زراعی۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار۵ تا ۱۰ لیتر در هزار
سبزی و صیفی۱۰ تا ۲۰  کیلوگرم هکتار۵ تا ۱۰ لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار۵ تا ۱۰ لیتر در هزار