در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس ۱۲-۱۲-۳6 (NPK پتاس بالا)

نحوه مصرف:

کود NPK  ۱۲-۱۲-۳۶ قابلیت اختلاط با اکثر کود های شیمیایی و سموم دفع آفات به جز ترکیبات کلسیمی را دارد و قبل از اختلاط با کودها و سموم شیمیایی در سطح کوچک آزمایش شود.

موارد مصرف:  کلیه گیاهان زراعی باغی و گلخانه ای سبزی و صیفی گیاهان زینتی

 زمان مصرف: اواسط فصل رشد

 دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف
موارد مصرفکود آبیاریمحلول پاشی
درختان میوه۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار