در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس کلسیم ماگ (نیترات کلسیم منیزیم)

ترکیبات کود تراپلکس کلسیم ماگ:این کود دارای ۱۳ درصد نیتروژن، ۱۶ درصد کلسیم و پنج و نیم درصد اکسید منیزیم می باشد.موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه‌ای، سبزی و صیفیزمان مصرف: بعد از تشکیل میوه و درشت شدن آن دستورالعمل
روش و میزان مصرف
موارد مصرفکود آبیاری    محلول پاشی
درختان میوه۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار