نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس کلسیم ماگ (نیترات کلسیم منیزیم)

ترکیبات کود تراپلکس کلسیم ماگ: این کود دارای ۱۳ درصد نیتروژن، ۱۶ درصد کلسیم و پنج و نیم درصد اکسید منیزیم می باشد. موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه‌ای، سبزی و صیفی زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه و درشت شدن آن   دستورالعمل
روش و میزان مصرف
موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار