نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس پتاس بالا ( کود NPK 5-5 -30)

موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی باغی گلخانه‌ای سبزی و سیفی  زمان مصرف: در زمان تشکیل میوه دانه و حجم گرفتن آن دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف     محلول پاشی
درختان میوه ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار