نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس نیترات کلسیم

 ترکیبات کود نیترات کلسیم: این کود حاوی ۱۵ درصد ازت و ۲۶ درصد کلسیم می باشد.

 نحوه مصرف کود نیترات کلسیم

قبل از اختلات با سایر کودها و سموم شیمیایی اختلاط پذیری آبن مورد یررسی قرار گیرد نکته مهم اینکه از اختلاط با ترکیبات فسفره اسید هیومیک و سولفات پتاسیم در یک ظرف پرهیز شود.

موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه و سبزی و صیفی

 زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه، دانه و درشت شدن آن

دستور العمل

روش و میزان مصرف
موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار