در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس انوپی NOP (پتاسیم نیترات)

ترکیبات کود تراپلکس NOP: این کود دارای ۱۳ درصد نیتروژن ۴۴ درصد پتاسیم ۲ درصد گوگرد می باشد.نحوه مصرف نیترات پتاسیم: این کود قابل استفاده به صورت محلولپاشی، کود آبیاری و مصرف خاکی است. هنگام مصرف از ختلاط با سایر کودها و سموم شیمیایی خوداری شود و در صورت نیاز به اختلاط حتماً اختلاط پذیری آن مورد بررسی قرار گیرد.موارد مصرف: کلیه  گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای، سبزی و صیفیزمان مصرف: بعد از تشکیل میوه و درشت شدن آن  دستور العمل
روش و میزان مصرف
موارد مصرفکود آبیاری    محلول پاشی
درختان میوه۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار