نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود تراپلکس انوپی NOP (پتاسیم نیترات)

ترکیبات کود تراپلکس NOP: این کود دارای ۱۳ درصد نیتروژن ۴۴ درصد پتاسیم ۲ درصد گوگرد می باشد. نحوه مصرف نیترات پتاسیم: این کود قابل استفاده به صورت محلولپاشی، کود آبیاری و مصرف خاکی است. هنگام مصرف از ختلاط با سایر کودها و سموم شیمیایی خوداری شود و در صورت نیاز به اختلاط حتماً اختلاط پذیری آن مورد بررسی قرار گیرد. موارد مصرف: کلیه  گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای، سبزی و صیفی زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه و درشت شدن آن    دستور العمل
روش و میزان مصرف
موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار