در حال نمایش 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مانکوزب

 نحوه اثر : قارچ کش مانکوزب با خاصیت پوششی و اختلال در متابولیسم سلولی مانع از نفوذ عوامل بیماریزا به درون گیاه می شود.

نوع بسته بندی: یک کیلوگرمی

 موارد مصرف: برای مبارزه با بیماریهایی از قبیل لکه سیاه، سفیدک داخلی، لکه برگی، بلایتف سیاهک سخت جو، لکه آجری بادام و ...مورد استفاده قرار می گیرد. این قارچ کش می تواند کنه نقره ای مرکبات را نیز به خوبی کنترل می کند. مانکوزب به دلیل خاصیت حفاظتی آن در ضدعفونی بذور به جهت پیشگیری از بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه ها:

  • فاصله آخرین سمپاشی تا زمان برداشت حداقل ۱۰روز می باشد.
  • سم مانکوزب قابلیت اختلاط با سموم قلیایی و آهکی را ندارد.
  • مصرف بیش از حد مجاز باعث گیاه سوزی می شود.

حشره کش کراکرون (پروفنوفوس)

نحوه اثر کراکرون :  این سم با مهار آنزیم کولین و تجمع استیل کولین در سیناپس باعث اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره می گردد و در نهایتاً منجر به مرگ آفت میشود. پروفنوفوس همچنین خاصیت نفوذی دارد و به این طریق به پشت برگ نیز نفوذ می کند و به حشراتی که در پشت برگ پنهان شده اند آسیب می زند.

موارد مصرف:  آفتکش کراکرون می تواند کرم قوزه در  پنبه تریپس در پیاز ،آگروتیس در چغندر قند و دیگر حشرات و کنه ها در اغلب گیاهان زراعی و باغی را کنترل کند.

نحوه مصرف:

مقدار مصرف:

ردیفنوع محصولنوع آفتمقدار مصرفزمان مصرف
۱پنبهکرم غوزهدو و نیم لیترمشاهده اولین لارو ها
۲پیازحشره تریپسدو تا دو نیم لیترسنین ۱ و ۲ لاروی
۳ذرتکرم غلاف خواردو و نیم لیترهنگام تفریخ تخم ها
۴سبزیکرم برگ خوار و ساقه خواردو ونیم لیتربر اساس پیش آگاهی

 

توصیه ها: قبل از مصرف از کارشناسان حفظ نباتات  مشاوره بگیرید. مصرف دونیم لیتر در پنبه باعث کندی رشد گیاه می گردد. این سم در ماهی ها، پرندگان و پستانداران در دزهای مختلف سمیت ایجاد می کند.