در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

علف کش ایوکسینیل ( توتریل)

  نحوه اثر: بازدارنده فعالیت فتوسنتز می باشد و به صورت تماسی، انتخابی و کمی اثر سیستمیک عمل می کند.

موارد مصرف: سم ایوکسینیل برای مبارزه باعلف های هرز پهن برگ مزارع سیر و پیاز مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع بسته بندی: نیم لیتری و یک لیتری

میزان مصرف: ۳لیتر در هکتار

زمان مصرف: مراحل ۲ تا ۴ برگی علف هرز (اوایل دوره رشد)

توصیه ها: استفاده از سم توتریل در اواسط دوره رشد احتمال برگ سوزی وجود داد. این سم برای آبزیان خطرناک می باشد. قبل از مصرف حتماً از یک کارشناس مشاوره بگیرید.

شرایط محیطی در زمان مصرف: در دمای بالا و تنش خشکی اثر سم کاهش می یابد. بایستی در زمان مصرف رطوبت خاک مناسب باشد. تا جذب و انتقال سم در اندامهای گیاه به سرعت انجام شود.