در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

حشره کش کراکرون (پروفنوفوس)

نحوه اثر کراکرون :  این سم با مهار آنزیم کولین و تجمع استیل کولین در سیناپس باعث اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره می گردد و در نهایتاً منجر به مرگ آفت میشود. پروفنوفوس همچنین خاصیت نفوذی دارد و به این طریق به پشت برگ نیز نفوذ می کند و به حشراتی که در پشت برگ پنهان شده اند آسیب می زند.

موارد مصرف:  آفتکش کراکرون می تواند کرم قوزه در  پنبه تریپس در پیاز ،آگروتیس در چغندر قند و دیگر حشرات و کنه ها در اغلب گیاهان زراعی و باغی را کنترل کند.

نحوه مصرف:

مقدار مصرف:

ردیفنوع محصولنوع آفتمقدار مصرفزمان مصرف
۱پنبهکرم غوزهدو و نیم لیترمشاهده اولین لارو ها
۲پیازحشره تریپسدو تا دو نیم لیترسنین ۱ و ۲ لاروی
۳ذرتکرم غلاف خواردو و نیم لیترهنگام تفریخ تخم ها
۴سبزیکرم برگ خوار و ساقه خواردو ونیم لیتربر اساس پیش آگاهی

 

توصیه ها: قبل از مصرف از کارشناسان حفظ نباتات  مشاوره بگیرید. مصرف دونیم لیتر در پنبه باعث کندی رشد گیاه می گردد. این سم در ماهی ها، پرندگان و پستانداران در دزهای مختلف سمیت ایجاد می کند.