نمایش 1–8 از 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پرو شوگر (prosugar ) محرک رشد و رنگ میوه

ترکیبات: نیتروژن ۵/۷ درصد  فسفر ۱۰.۹ درصد  پتاسیم ۴/۱۶ درصد آهن ۰۵/۴ درصد منگنز ۰۱/۰ درصد روی ۰۵/۰ درصد فولیک اسید ۷/۴ درصد و…. موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای و سبزی و صیفی زمان مصرف: در طول دوره رشد از ابتدای تشکیل میوه تا قبل از برداشت    دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف     محلول پاشی
درختان میوه ۱ تا ۲ لیتر در هزار
گیاهان زراعی ۱ تا ۲ لیتر در هزار
سبزی و صیفی ۱ تا ۲ لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هزار

کود پرو شوک: proshock (ضد استرس)

 ترکیبات کود پرو شوک (ضد استرس): نیتروژن ۳ تا ۶ درصد،  آمینو اسید ۸۰ درصد،  ماده آلی ۵/۲ درصد،  TCA  + ATCA  ۵/۲ درصد، فولیک اسید ۴/۰ درصد موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه‌ای و سبزی و صیفی زمان مصرف: در طول فصل رشد    دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار
گیاهان زراعی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار
سبزی و صیفی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هکتار نیم تا یک لیتر در هزار

کود مایع پروشات

 ترکیبات کود مایع پروشات ( proshut) : پتاسیم ۹/۴درصد ،  آمینو اسید ۷۰ درصد ،   ماده آلی ۱۲%   موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای سبزی و صیفی زمان مصرف: در زمان درشت شدن میوه و رنگ گیری آن    دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف محلول پاشی
درختان میوه نیم تا یک لیتر در هزار
گیاهان زراعی نیم تا یک لیتر در هزار
سبزی و صیفی نیم تا یک لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای نیم تا یک لیتر در هزار

کود مایع ارگو پلکس

 ترکیبات کود ارگو پلکس: ۷۳ درصد پتاسیم، ۵ درصد کربن، آلی ۲۰ درصد موارد مصرف :کلیه گیاهان زراعی باغی گلخانه سبزی و صیفی  زمان مصرف: در طول فصل رشد   دستور العمل مصرف

 روش و میزان مصرف

موارد مصرف کود آبیاری     محلول پاشی
درختان میوه ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار ۵ تا ۱۵ لیتر در هزار
گیاهان زراعی ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار
سبزی و صیفی ۱۰ تا ۲۰  کیلوگرم هکتار ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار
محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار

کود آنتی پلکس ( ضد شوری)

ترکیبات آنتی پلکس ضد شوری : اکسید کلسیم ۱۰ درصد، اکسید منیزیم یک درصد، ماده آلی ۳۰ درصد موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی باغی گلخانه‌ای سبزی و صیفی  زمان مصرف: در طول فصل رشد دستور العمل مصرف

روش و میزان مصرف

موارد مصرف     محلول پاشی
درختان میوه ۵ تا ۱۵ لیتر در هکتار
گیاهان زراعی ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار
سبزی و صیفی ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار

کود هیومیک اسید غنی شده ( بلک ایگل)

 ترکیبات کود هیومیک اسید غنی شده: کربن آلی ۳۰% ، نیتروژن ۴ درصد،  اکسید پتاسیم ۱۵ درصد نحوه مصرف کود هیومیک اسید: کود  هیومیک اسید غنی شده قابلیت محلول پاشی هم دارد ولی توصیه می شود جهت حاصل شدن نتیجه بهتر آن را در آبیاری استفاده کنید توصیه می‌شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اطلاعات با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود و از اختلاط با ترکیبات کلسیمی پرهیز شود. موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی باغی و گلخانه ای سبزی و صیفی زمان مصرف: در طول فصل رشد   دستور العمل مصرف

روش و میزان مصرف

موارد مصرف محلول پاشی
درختان میوه ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
گیاهان زراعی ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
سبزی و صیفی ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه ای ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار

کود کی پلکس بوستر

 ترکیبات کود کی پلکس پوستر: این کود دارای 50 درصد اکسید پتاسیم و 5 درصد فسفر می باشد.شیمایی مورد استفاده قرار گیرد و یا در صورت نیاز به اختلاط ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.  موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی باغی و گلخانه های سبزی و صیفی زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه و زمان درست شدن آن قبل از رنگ گیری   دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف محلول پاشی
درختان میوه ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار

کود تراپلکس پتاس بالا ( کود NPK 5-5 -30)

موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی باغی گلخانه‌ای سبزی و سیفی  زمان مصرف: در زمان تشکیل میوه دانه و حجم گرفتن آن دستورالعمل استفاده

روش و میزان مصرف

موارد مصرف     محلول پاشی
درختان میوه ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار
گیاهان زراعی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار
سبزی و صیفی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار
محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار